A 3D Világbajnokság (W3DC) különleges szabályai

A.    A TORNA FELÉPÍTÉSE

 

A 3D Világbajnokságot 5 nap alatt kell lebonyolítani (az 5. nap a versenysorozat pótnapjaként van fenntartva, ha a versenyszámok igénylik), és az alábbi 28 célos körökből kell állnia:

 

 

1 forduló IFAA Klasszikus 3D                             1 Lövéses forduló

2 forduló IFAA Klasszikus 3D                             2 Lövéses forduló

1 forduló IFAA Klasszikus 3D Állatalakos          3 Lövéses forduló

 

A fordulókat az alábbi sorrendben kell megrendezni: 

1. Nap – 1 lövéses forduló

2. Nap – 2 lövéses forduló

3. Nap – 3 lövéses forduló

4. Nap – 2 lövéses forduló

 

A célokat az egyes cél-csoportok számára meghatározott távolság tartományban kell felállítani, az egyes célok pontos távolsága ismeretlen (jelöletlen) kell legyen.

 

Az itt lefektetett Különleges Szabályok által nem tárgyalt kérdésekben, az IFAA Szabálykönyv Általános Szabályai az irányadóak.

  

 

 

B.    ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

 

 1. TISZTVISELŐK
  A versenysorozat tisztségviselői, mint a Lövészetvezetők, Pályafelügyelők, stb., az IFAA Szabálykönyvnek megfelelően kerülnek kijelölésre, szükség szerint.
   
 2. ÓVÁSI BIZOTTSÁG
  Az Óvási bizottságot az IFAA Szabálykönyvnek vagy az IFAA Irányelveknek megfelelően jelölik ki.
   
 3. TECHNIKAI FELÜGYELET
  A versenysorozat kezdési időpontja előtt Technikai felügyelőket kell kijelölni. Minden versenyzőnek be kell mutatnia a felszerelését a Technikai felügyelőknek, a felszerelés ellenőrzése céljából, a kijelölt helyen és időben. Az íjász felelőssége, hogy a felszerelését a Szabályzatnak megfelelő állapotban tartsa. Ennek elmulasztása egy másik íjásztárs által benyújtott óvást, és a versenyből való kizárást eredményezhet. 
   
 4. CÉLOK

  A 3D versenyeken az IFAA által elismert célokat kell használni: McKenzie (USA), Aussie 3- D (Ausztrália) és Rinehart 3-D Targets (USA).

  Azoknak a céloknak az esetében, ahol csak 2 találati zóna van megjelölve, egy harmadik találati zónát is értékelni kell, amely a külső jelölt találati zóna és az állat körvonala (sebzési zóna) között húzódó terület.

  Az olyan céloknál, mint a Mc Kenzie célok, ahol 3 jelölt találati zóna van, az értékeléskor a belső (X-es) halálos zónát össze kell vonni a külső halálos zónával, és ezeket együtt (azonos pontszámmal) kell halálos zónának tekinteni, a jelölt ejtési zóna, és az állat körvonala közötti (sebzési) területet pedig harmadik zónaként értékelni.

  A 3D célok méretük szerint kerülnek csoportosításra, az alábbi számítással:

  a.   A jelölt 2/3-as (külső) találati terület/zóna (ejtési zóna) magasságát lemérve a találati területek/zónák közepén áthaladó függőleges mentén, az ábra szerint.

  b.   A fenti mérés elvégzése után, a célok az alábbiak szerint csoportosíthatók:

  1. Csoport – 3D célok       251 mm-nél (9-7/8 hüvelyknél) nagyobb
  2. Csoport – 3D célok       201mm – 250 mm (7-15/16 hüvelyk - 9-13/16 hüvelyk)
  3. Csoport – 3D célok       151 mm – 200 mm (5-15/16 hüvelyk - 7-7/16 hüvelyk)
  5. Csoport – 3D célok       0 mm – 150 mm (0 –hüvelyk – 5-7/8 hüvelyk)

  A célok ilyen csoportosításának egy példája Mc Kenzie célok esetében az alábbiak szerint alakulna: 

 

 

 

Róka

 

4

 

Fehér róka

 

4

 

Borz

 

4

 

Peckari

 

3

 

Mormota

 

4

 

Nyúl

 

4

 

Farkas

 

3

 

Bagoly

 

4

 

Disznó

 

1

 

Hód

 

4

 

Borzocska

 

4

 

Őz

 

3

 

Muflon

 

2

 

Fekvő őz

 

3

 

Fekete Leopárd

 

3

 

Szarvas

 

1

 

Malac

 

3

 

Mosómedve

 

4

 

Medve

 

1

 

Farkas

 

2

 

Álló Medve

 

1

 

Medium Disznó

 

2

 

Krokodil

 

4

 

Oroszlán

 

1

 

Pulyka

 

4

 

Az értékelés során, a Mc Kenzie célok belső „12–es” vagy „X-es” zónája nem kerül külön értékelésre, de fel kell jegyezni holtverseny eldöntéséhez. Az összevont „12-es” és  „10-es”  zónákat  egységesen  „telitalálat”  vagy  „halálos”  találati  zónaként  kell értékelni. A jelölt külső zóna „középső” vagy „ejtési” zónaként értékelendő, a test többi része (kivéve a lábak, agancsok/szarvak, paták, stb.) pedig „külső” vagy „sebzési” zónaként kerül értékelésre.

 

Bizonyos gyártmányú célok 3 reprezentatív méret szerint jelölt találati zónával rendelkeznek, amelyek az állat körvonalán belül vannak, így ezeket a jelölés szerint kell értékelni.

 

A versenyen használt 3D célokon 3 zónát különböztetnek meg:

- “halálos” (telitalálat, ideértve az X-es és sima tízest is)

- “ejtési” (külső jelölt)

- “sebzési” (az állat többi része, leszámítva a szarvakat, agancsokat, patákat, stb.).


Ahol “X-es tízes” (tizenkettes) zóna is jelölve van, ott az X-es és a sima tízes is csak t összevonják, és 10-et ér az X-es találat is, de ezeket jelölni kell, mert holtverseny esetén beleszámítják az eredménybe.

A célokat 4 csoportba sorolják a jelölt ejtési zóna méretétől függően. Ez a méret az ejtési zóna magassága, a tízes középpontjában húzott függőleges vonal mentén.

 

 

5.   A PÁLYA KIALAKÍTÁSA 

 

A 3D céloknak szabadon kell állniuk, biztonságosan rögzítve.

 

A célokat olyan helyekre javasolt kihelyezni, ahol megközelítőleg a természetes beállást imitálják. A célokat nem szabad szándékosan elrejteni. Bizonyos nehézségi fok megengedett, de a teljes találati felületnek láthatónak kell lennie.

 

A 3D célt úgy kell kihelyezni, hogy a találati felület az íjász irányába nézzen. Az 1. és 2. csoportba tartozó célok esetében, a célok elfordíthatóak az íjász irányába, vagy az ellenkező irányba, de az elfordítás szöge nem lehet nagyobb 15 foknál (i.e. az íjász felé vagy ellenkező irányba). A „felfelé” vagy „lefelé” lövések, ideális esetben, nem lehetnek meredekebbek 45 foknál.

 

Vesszőfogókat (amelyekhez az IFAA papír célokat erősítik más IFAA fordulókon) nem szabad kihelyezni egyedül álló 3D célokkal. Annak érdekében, hogy minél kevesebb nyílvessző vesszen el vagy sérüljön meg, természetes vagy mesterséges vesszőfogót kell biztosítani a célok mögött, az alábbiak szerint:

 

A cél és a fent említett vesszőfogó közözött legalább 18 méter (20 yard) távolságot kell biztosítani.

Természetes vesszőfogó lehet a pálya talaja, amelyet, la lehetőségekhez mérten, meg kell tisztítani a szikláktól és kövektől.

A természetes vesszőfogót helyettesítheti mesterséges vesszőfogó is, amelyet 2 rétegben felfüggesztett szőnyeglapokból készítenek.

 

Az első réteg, a vessző becsapódásakor hátramozdul, és elnyeli a lendületet, így a vessző legtöbb esetben a földre esik. Azokban a ritka esetekben, amikor a vessző áthatol az első rétegen, a második réteg, a réteg ellenállása, és az első rétegen való áthatoláskor lecsökkent nyílvessző sebesség miatt megfogja a vesszőt.

 

A szőnyeget fel lehet függeszteni két fa közé, vagy az erre kialakított keretre, a rétegeket 60 centiméterre (2 lábra) helyezve egymástól. A felfüggesztett szőnyeget legalább 1,8 méter (8 láb) magasan kell elhelyezni úgy, hogy az alja a földet érje, lazán rögzítve, hogy lehetőség legyen a nyílvessző becsapódása miatti mozgásra. A vesszőfogót álcázni kell úgy, hogy, ahol lehetséges, a környezetbe olvadjon.

 

 

A célokat szabadon állóan kell kihelyezni (nem nekidönteni valaminek), a megadott távolságokon belül, biztonságosan rögzítve. Lehetőleg úgy, hogy az állatok természetes viselkedésére hasonlítson (vadásziasan). A célokat nem szabad elrejteni. A találati zónáknak mindig teljesen láthatónak kell lenniük A célok mögött biztosítani kell, hogy a vesszőket megfogja valami. Ez lehet domb vagy vesszőfogó, ami lehet például két rétegben felakasztott szőnyeg.

 

6.   FELSZERELÉS (TECHNIKAI KATEGÓRIÁK FELSZERELÉSE)

 

Minden technikai kategória felszerelésének meg kell felelnie az Általános Szabályoknak, az alábbi kikötéssel:

 

a.   A standard Pro (profi) kategória mellett egy „Pro-Am” Pénzdíjas kategóriát is indítani kell.

 

b.   Ahol a verseny szerint egynél több lövést kell leadni, minden nyílvesszőt meg kell jelölni, a lövések sorrendjének azonosítására, (pl. egy gyűrű az első nyílvesszőn, 2 gyűrű a második nyílvesszőn, stb.). A nyílvesszőket növekvő számrendben kell kilőni, először az egyes számút.

Ha az egyik íjász véletlenül rossz sorrendben lövi ki a nyílvesszőt, azonnal jeleznie kell azt a Csapatkapitánynak (Célfelügyelőnek), aki eldönti, hogy a további vesszőket milyen sorrendben kell kilőni.

 

c.   A tegez használata minden technikai kategóriában megengedett, ha annak rögzítő (felfogató) rendszere nem látható az irányzékablakban.

 

d.  Terepszemüvegek (binokuláris vagy egyszemes), valamint az olyan optikai kereső berendezések, mint a célkereső, távmérő, illetve más optikai segédeszköz nem használhatók. Kamerák, fényképezőgépek nem használhatók távbecslésre, és csak azután használhatók (fényképezésre), miután a csoport minden tagja meglőtte a célt.

 

e.   A különböző körökben tilos a felszerelés bármely részének megváltoztatása, amely a stílus (kategória) besorolást érinti, vagy ha a változtatás a lövés megkönnyítésére szolgál.

Az íjásznak a 3DWC alatt végig azzal a felszereléssel kell versenyeznie, amivel elkezdte a tornát, kivéve felszerelés meghibásodása esetén. Az íj erejét nem szabad állítani a torna fordulói alatt. A „Bowhunter Limited” (Vadász irányzékos elsütő nélkül) és a „Bowhunter Unlimited” (Vadász irányzékos) kategóriákban, az irányzék tüskéit a torna egyes fordulói alatt tilos állítani.

 

 

7.   EGYÉB SZABÁLYOK

 

a.   A versenyzőknek, vagy más személyeknek, akik nincsenek hivatalosan kapcsolatban a tornával, tilos a 3D pálya bejárása, vagy megtekintése.

 

b.  A torna alatt csak a versenyzők és a tisztségviselők léphetnek a pálya területére, (vendégek, és háziállatok nem).

 

c.   A célok távolságának megvitatása a versenyzők között szigorúan tilos.

 

d.   A csoport (vagy egy másik csoport) egyik tagja sem mehet a kijelölt lőállás (karó)

vonala elé, amíg a csoport minden tagja meg nem lőtte a célt.

 

e.   Egy íjász sem lőhet a kijelölt lőállás vonala elől. Egy lábnak érintenie kell a karót, vagy legfeljebb 15 cm (6 hüvelyk) távolságban lehet mögötte, vagy valamelyik oldalán.

 

C.         FORDULÓK

 

1.   AZ IFAA KLASSZIKUS 3D FORDULÓ - 1 NYÍLVESSZŐS FORDULÓ

 

a.   A célok száma

 

Ennek az Ismeretlen (Jelöletlen) Távú Fordulónak 28 célból kell állnia, amelyek között 7 cél van minden méret csoportból. A Rendezőnek rendelkeznie kell tartalékkal a megfelelő célokból.

 

b.   Lőhető nyílvesszők

 

A Forduló 1 nyílvesszős forduló.

 

 

c.   A célok csoportjainak távolsági paraméterei

 

Az egyes céloknál kijelölt lőtávolságoknak meg kell felelniük a különböző csoportokba tartozó célok távolságtartományának. A cél kihelyezhető a megadott minimum vagy maximum távolságokra, illetve a csoport lőtávolság-tartományán belül bármely távolságra. Az azonos csoportba tartozó célok közül egyik sem lehet egy másik, ugyanabba a csoportba tartozó, céllal azonos távolságra.

 

 

Cél csoport

Felnőtt lőtávolság

Junior lőtávolság

Gyerek lőtávolság

1. Csoportbeli célok

 

2. Csoportbeli célok

 

3. Csoportbeli célok

 

5. Csoportbeli célok

37 – 50 méter

(40 - 55 yard)

 

27 – 41 méter

(30 - 45 yard)

 

14 – 32 méter

(15 - 35 yard)

 

9 – 18 méter

(10 - 20 yard)

27 – 41 méter

(30 - 45 yard)

 

18 – 32 méter

(20 - 35 yard)

 

14 – 23 méter

(15 - 25 yard)

 

9 – 18 méter

(10 - 20 yard)

18 – 27 méter

(20 - 30 yard)

 

14 – 23 méter

(15 - 25 yard)

 

9 – 18 méter

(10 - 20 yard)

 

6 – 12 méter

(7 - 13 yard)

 

d.   Találatok

 

Annak érdekében, hogy elkerüljék a célok, és  az egyes 3D céltípusokra jellemző találati területek/zónák ismeretének hiányosságait, a célhoz vagy annak közelébe, jól látható helyre, ki kell helyezni a 3D cél rajzát vagy fényképét, amelyen egyértelműen jelölve vannak a találati zónák. Ezek másolatai kioszthatók a versenyzőknek, a versenyzői készlet részeként.

 

A találat akkor érvényes, ha a nyílvessző beleáll a célba. Az esetleges megfigyelt keresztüllövéseket, a csoport többségének döntése alapján kell értékelni. (Keresztüllövésnek nevezzük, amikor egy nyílvessző teljesen keresztülmegy a célon, áthatoláskor a vessző röppályáját 360 fokban körbeveszi a cél anyaga, és bemeneti, valamint kimeneti nyílást is hagy).

 

A találati területeket/zónákat jelölő vonal az alacsonyabb találati területhez/zónához tartozik.

 

A találati értékek az alábbiak: 

Teli (Halálos)               20

Közép (Ejtés)              16

Külső (Sebzés)            10

  

Egylövéses forduló, jelöletlen táv. 28 cél, minden méretcsoportból 7 céllal (4x7 cél), a méretcsoportnak meghatározott távolságon. A hasonló méretű célok nem lehetnek pontosan azonos lőtávon. A célokhoz ki kell tenni a találati zónákat ábrázoló képeket, vagy másolatokat szétosztani a versenyzők között.

A cél keresztüllövése is értékelhető, ha a csoport többsége tanúsítja. Keresztüllövés az, ha a vessző teljesen átmegy a célon úgy hogy nem csak „belecsíp”, hanem „telibe” keresztülmegy rajta.

A zónákat jelölő vonalra eltalálásakor az alacsonyabb pontérték számít!

 

 

 

2.   AZ IFAA KLASSZIKUS 3D FORDULÓ -2 NYÍLVESSZŐS FORDULÓ

 

a.      A célok száma

 

Ez az Ismeretlen (Jelöletlen) Távú Fordulónak 28 célból kell állnia, amelyek között 7 cél van minden méret csoportból. A Rendezőnek rendelkeznie kell tartalékkal a megfelelő célokból.

 

 

b.      Lőhető nyílvesszők

A Forduló 2 nyílvesszős forduló, mindkét nyílvessző értékelt.

 

c.      A célok csoportjainak távolsági paraméterei

 

Azonos az 1 nyílvesszős fordulóval, de tartalmaz közelítő és íven eltolt (legyező)

lövéseket is az alábbiak szerint:

 

Az 1. csoportba tartozó célok tartalmaznak:

Két darab – három méteres (3 yardos) közelítő lövést, ahol az első karó a fordulóban szereplő 1. csoportba tartozó célokra érvényes távolság tartományon belül van (2 karó), és két íven eltolt (legyező) lövést, ahol a karók a céltól azonos távolságban,

egymástól 3 méterre (3 yardra) vannak egymástól (2 karó).

 

A 2. csoportba tartozó célok tartalmaznak:

Két darab – három méteres (3 yardos) közelítő lövést, ahol az első karó a fordulóban szereplő 2. csoportba tartozó célokra érvényes távolság tartományon belül van (2 karó), és két íven eltolt (legyező) lövést, ahol a karók a céltól azonos távolságban, egymástól 3 méterre (3 yardra) vannak egymástól (2 karó).

 

Az azonos csoportba tartozó célok közül egyik sem lehet egy másik, ugyanabba a csoportba tartozó, céllal azonos távolságra.

 

Az egyes nyílvesszők találati értékei az alábbiak:

Teli (Halálos)

10

Közép (Ejtés)

8

Külső (Sebzés)

5

 

2 lövéses forduló, jelöletlen távra. 28 cél, 4x7, méretcsoportonként 7 cél. Az egylövésessel megegyező feltételek.

Kivétel:

Az 1. és 2. méretcsoportba tartozó (legnagyobb) céloknál közelítő és oldalra eltolt lövések is vannak. Ennél a két (nagy) méretcsoportnál csoportonként 2 célnál (összesen 4 célnál) két karó van 3 méterre egymás előtt, és másik négy nagy célnál (csoportonként kettőnél) egymás mellett (a céltól azonos távolságra, de oldalra eltolva), szintén két karó egymástól 3 méterre. Ezeknél a céloknál mindkét karótól kell lőni egyet.

A kisebb (3., 4. csoport) céloknál egy karótól kell lőni kettőt.

 

 

3.   IFAA KLASSZIKUS 3D ÁLLAT FORDULÓ -3 NYÍLVESSZŐS FORDULÓ

 

a.      A célok száma

 

Ez az Ismeretlen (Jelöletlen) Távú Fordulónak 28 célból kell állnia, amelyek között 7 cél van minden méret csoportból. A Rendezőnek rendelkeznie kell tartalékkal a megfelelő célokból.

 

b.      Lőhető nyílvesszők

 

Maximum három lövés engedélyezett, de az íjász csak az első találatig lőhet. Ha az első nyílvessző találati zónát ér, nem kell több nyílvesszőt kilőni.

 

c.      A célok csoportjainak távolsági paraméterei

 

Ennek az Ismeretlen Távú Fordulónak a szabályai megegyeznek az 1 nyílvesszős

Ismeretlen Távú Forduló szabályaival, az alábbi kiegészítéssel:

 

d.      Lőtávolságok

 

A forduló az alábbi lövésekből áll:

 

1.   1. Csoportbeli célok:

 

Öt darab – Öt méteres (5 yardos) közelítő lövés, ahol az első karó az Ismeretlen Távú Forduló 1. cél csoportjára érvényes távokon belül van (3 karó), és 2 egy lőállású lövés (egy karó.

 

2.   2. Csoportbeli célok:

Öt darab – Három méteres (3 yardos) közelítő lövés, ahol az első karó az Ismeretlen

Távú Forduló 2. cél csoportjára érvényes távokon belül van (3 karó), és 2 egy lőállású lövés (egy karó).

 

3.   3. Csoportbeli célok:

Hét darab – Egy lőállású lövés (1 karó), ahol a karó az Ismeretlen Távú Forduló

3. cél csoportjára érvényes távokon belül van.

 

4.   5. Csoportbeli célok:

Hét darab – Egy lőállású lövés (1 karó), ahol a karó az Ismeretlen Távú Forduló 4. cél csoportjára érvényes távokon belül van.

 

e.

Találatok

 

 

Nyílvessző

Első nyílvessző

Teli (Halálos)

20

Közép (Ejtés)

18

Külső (Sebzés)

16

 

Második nyílvessző

14

12

10

 

Harmadik nyílvessző

8

6

4

 

 

3 lövéses forduló, jelöletlen távra. 28 cél, (4x7), méretcsoportonként 7 cél. Az egylövésessel megegyező feltételek.

Kivétel:

Az 1. méretcsoportba tartozó (legnagyobb) célok közül 5 db célnál közelítő lövés, 3 karótól, amik 5 méterre vannak egymástól (karónként 1 lövés). A másik két célnál (ebben a méretcsoportban), egy karó, onnan 3 lövés.

A 2. méretcsoportba tartozó célok közül 5 db célnál közelítő lövés, 3 karótól, amik 3 méterre vannak egymástól (karónként 1 lövés). A másik két célnál (ebben a méretcsoportban), egy karó, onnan 3 lövés.

A kisebb (3. és 5. csoport) céloknál egy karótól 3 lövés. 
Képgaléria
 
Facebook

 

18 méteres Íjászpálya

Megnyílt a Keleti Turul Íjászaküzletben a 18 méteres íjászpálya

XVII. Napkor 3D eredmények

XVII. Napkor 3D eredmények

XVI. Napkor eredmények

XVI. Napkor eredmények
Keleti Turul Íjász Egyesület
4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes u. 175.

Vadászíjászat - Pályaíjászat - 3D íjászat