Kategóriák

D. Felszerelés

 

  1. Bármilyen íj használható, amelynek két rugalmas karja van, kivéve a számszeríj, illetve olyan íj, amely mechanikus feszítő-berendezéssel rendelkezik.
  2. Optikai célkereső segédlet megengedett.
  3. Az íjásznak meg kell tudnia tartani az íj saját tömegét, és a húzóerejét, külső segítség nélkül, leszámítva a megfelelő technikai kategóriákban meghatározottat.
  4. A nyílvessző sebessége nem haladhatja meg a 300 láb per másodpercet (300 fps), plusz mínusz 3 (három) százalék.

 

 

E. Lövési stílusok (Technikai kategóriák)

 

1. Barebow – Reflex és Csigás íj (B.B)

a. Az íjon, nyílvesszőn, idegen és a kiegészítőkön nem lehet irányzék vagy jelzés, pontozás vagy rétegezés (ill. matrica), amely a célzás segítésére szolgálhat.

b. Az állítható kifutó engedélyezett, amely az íj ablakának belső fala és a vessző

közötti távolság állítására használható (berger).

 

c. A stabilizátorok (rezgéscsillapítók) használata engedélyezett.

 

d. Csak egy állandó ajakrögzítési pont (nocking point) engedélyezett, amelyet egy vagy két göb jelezhet.

 

e. Semmilyen mechanikus berendezés nem engedélyezett, kivéve egy nem állítható húzáshossz jelzőt (clicker) és/vagy az íjra szerelt vízszintjelző, amelyek közül egyik sem nyúlhat be a nyílvessző fölé.

 

f. Minden vesszőnek egyformának kell lennie, a hossz, tömeg, átmérő, tollazás és ajak tekintetében, a színüktől függetlenül, és leszámítva a kopási eltéréseket. 

2. Korlátozott nyílt osztály – Reflex és Csigás (F.S)


a. Bármilyen célzó berendezés engedélyezett.

b. Oldógép nem engedélyezett.
3. Korlátlan nyílt osztály (FU)
 

a. Bármilyen, az I.F.A.A. Bizottsága által elismert, íj típus, célzó berendezés, oldógép engedélyezett
4. Vadászíjász – Reflex és Csigás (B.H.))

a. Az íjon, nyílvesszőn, idegen és a kiegészítőkön nem lehet irányzék vagy jelzés, pontozás vagy rétegezés (ill. matrica), amely a célzás segítésére szolgálhat. Vízszintjelző nem engedélyezett.

 

b. Az íjász felszereléséhez nem kapcsolódhat semmilyen célzásra használható eszköz. Clicker
(húzáshossz jelző) nem engedélyezett.

 

c. Egy állandó ajakrögzítési pont engedélyezett az idegen. Az ajakrögzítési
(nocking) pontot egy vagy két göb jelezhet.

 

d. Egy állandó horgonyzási (fix) pont engedélyezett.

 

e. Az íjásznak a mutatóujjával érinteni kell a vessző ajakát (nockját), amikor az ajak az idegen van. A verseny alatt az ujjak helyzetét nem szabad megváltoztatni. A testi fogyatékos kategóriákban különleges engedményeket kell tenni.

 

f. Minden vesszőnek egyformának kell lennie, a hossz, tömeg, átmérő, tollazás és ajak tekintetében, a színüktől függetlenül, és leszámítva a kopási eltéréseket.

 

g. A megfelelő helyre, az íj reflexek végére szerelt rezgéscsökkentő gombok alkalmazása engedélyezett, továbbá az ajakrögzítési ponttól felfelé és lefelé legalább 30 cm-re (12”) szerelt ideg-csendesítők („pompomok”), valamint az íj kifutó ablakkal ellentétes oldalára szerelt tegez, amelynek egyetlen észe sem látható a kifutóablakban. Egy darab egyenes rezgéscsillapító (stabilizátor) használható, amely az íj hátától mérve nem hosszabb 30 cm-nél (12”), beleértve az esetlegesen használt kapcsolóelemet is. Villás stabilizátor, vagy ellensúly használata nem engedélyezett. A rögzítő idom (ahol a stabilizátor be van csavarva), a stabilizátor részét képezi.

 

h. Az íj erejét nem szabad állítani a forduló alatt.

 

5. Korlátlan Vadászíjász (B.U.)

a. Bármilyen, az I.F.A.A. Bizottsága által elismert, íj típus és oldógép engedélyezett


b. Irányzék engedélyezett, maximum 5 rögzített viszonyítási ponttal (célzótüskével), amelyeket egy fordulón belül tilos állítani.


c. A célzótüskéknek egyenesen kell állniuk a rögzítési ponttól a célzópontig, és minden tüske vagy viszonyítási pont csak egy célzóponttal rendelkezhet. Fedett tüskék és lencsés (szkópos) irányzékok nem engedélyezettek.


d. Oldógép használata engedélyezett.


e. Egy szájgöb vagy nézőke (peep) engedélyezett, de a kettő együtt nem. Semmilyen nagyítóeszköz nem lehet része és nem kapcsolódhat a nézőkéhez (peephez).


f. A célzótüskéket védő keret használata engedélyezett, ha a keret felső részének alja és a felső tüske közötti távolság nagyobb, mint a felső és az alatta lévő második tüske közötti távolság. A felső tüskére vonatkozó távolsági megkötés érvényes a védőkeret alsó része és az alsó tüske közötti távolságra is.


g. A Vadászíjász kategória összes többi előírása érvényes itt is.

 

6. Korlátozott Vadászíjász (B.L.)

a. A szabályok megegyeznek a Korlátlan Vadászíjász kategória szabályaival, azzal a kitétellel, hogy az oldógépek használata nem megengedett.


7. Longbow (Hosszúíj) - (L.B.)

a. Egy darabból álló, egyenes végű íj, bármilyen anyagból, amely felajzott állapotban folyamatos egyirányú ívet képez, amelyet az alábbiak szerint határoznak meg:
A felajzott íjat egyenesen tartva úgy, hogy az ideg függőlegesen áll, a karokat és az ideget összekötő vízszintes vonal mentén mért távolságnak a markolattól távolodva minden ponton egyre kisebbnek kell lennie (a markolattól távolodva
folyamatosan csökkenő kar – húr távolság).
A megerősítés (húrakasztó) nem emelkedhet ki 12,7 mm-nél (1/2”) magasabbra az íjkarok felületéből, és nem lehet hosszabb 38 mm-nél (11/2”) a karvégtől mérve.
 

b. Az íj hasán nem lehet semmilyen jelzés vagy pontozás, amely célzási segédletként használható.


c. Az íj rendelkezhet ablakkal, és vesszőpolccal.


d. Csak egy ajakrögzítési pont (nocking point) engedélyezett az idegen, amelyet egy vagy két göb jelezhet.


e. A nyílvesszők fából készült, természetes tollazású vesszők lehetnek, azonos hosszal, tollazással és alakkal, a színtől függetlenül.


f. Az ajak (nock) anyagára, súlyára és alakjára nincs megkötés.


g. Az íjásznak a mutatóujjával érinteni kell a vessző ajakát (nockját), amikor az ajak az idegen van. A verseny alatt az ujjak helyzetét nem szabad megváltoztatni. A testi fogyatékos kategóriákban különleges engedményeket kell tenni.


h. Egy állandó horgonyzási (fix) pontot szabad csak használni.


i. A hosszúíj középrészének súlyozása egyenértékű a stabilizátor használatával, ennél fogva nem engedélyezett.


j. A Longbow technikai kategóriában az irányzékok használata nem engedélyezett.
A vesszőhegyek mellett vagy közelében elhelyezett gyűrűket az íjász fizikai célzó- berendezésként használhatja, így ez sem engedélyezett.

 

k. A teniszütőkön is használt bandázsolás, amely lehetővé teszi, hogy az íjász fel-le mozgassa a kezét a markolaton, fizikai célzó segédletnek minősül. Bármilyen, fentihez hasonló célú bandázsolás használata tilos.

 

F Versenyzői kategóriák


1. Professzionális Felnőttek – Professzionális státusz
 

Bárki, aki magát Professzionálisnak tartja, vagy Professzionális besorolással regisztrál bármely fordulóban, vagy aki Professzionális pénzdíjért, illetve Professzionálisa díjakért indul egy versenyen.
Két technikai kategóriában:

 

Korlátlan – megkötések nélkül. A férfiak és nők külön kategóriában indulnak.

Korlátozott – Oldógép használata nélkül.

 

A Professzionális versenyző legalább egy éves Professzionális íjászként való versenyzés után visszavonulhat a Professzionális kategóriából. Visszavonulás után, az íjász nem indulhat Bajnoki díjakért egy egész évig. A visszavonulás bejelentését az I.F.A.A. Titkárának kell benyújtani, aki az I.F.A.A. Bizottság tagjain keresztül értesíti a tagországokat.
A visszavonulásra versenyzői pályafutása során csak egy alkalommal van lehetősége az íjásznak.


2. Amatőr – Felnőtt, Veterán, Junior, Gyerek.


Minden íjász, aki valamely I.F.A.A. tagszövetség bejegyzett tagja, Amatőrként nevezhet addig, amíg az I.F.A.A. szabályai szerinti Professzionális versenyzőnek nem minősülnek.

 

Felnőtt Férfiak és Nők:

 

Barebow reflex és csigás íj

B.B.

 

Korlátozott nyílt osztály reflex és csigás íj

F.S.

 

Korlátlan nyílt osztály

F.U.

 

Vadászíjász reflex és csigás íj

B.H.

 

Korlátlan vadászíjász

B.U.

 

Korlátozott vadászíjász

B.L.

 

 Longbow

L.B.

 

 

Veterán Férfiak és Nők:

Azok az íjászok, akik a torna első napjáig, vagy azon a napon, betöltik az 55. életévüket, választhatnak, hogy Veterán vagy Felnőtt kategóriában kívánnak indulni (mindkettőben nem).
A Veterán kategóriában való indulás nem jelent kötelezettséget a további tornákra nézve (később indulhatnak felnőttben). A lehetőség mindig adott. A kor bizonyítása
kötelező. A Veterán kategórián belül nincsenek korcsoportok a technikai kategóriák, pedig megegyeznek a fenti Felnőtt Férfi és Női kategóriákkal.

 

Junior fiúk és lányok (13 16 évesek):

Barebow reflex és csigás íj

B.B.

Korlátozott nyílt osztály reflex és csigás íj

F.S.

Korlátlan nyílt osztály

F.U.

Vadászíjász reflex és csigás íj

B.H.

Korlátlan vadászíjász

B.U.

Korlátozott vadászíjász

B.L.

Longbow

L.B.

 

Gyerek fiúk és lányok (13 év alatt):

Barebow reflex és csigás íj

B.B.

Korlátozott nyílt osztály reflex és csigás íj

F.S.

 

3. Kategóriák és korosztályok jelzései

MEGJEGYZÉS: A következő táblázat az egyes regisztrált Kategóriák és Korosztályok teljes listája megtalálható:

 

Felnőtt

Veterán

Junior

Gyerek

Férfi

Férfi

Férfi

Férfi

Barebow-Reflex

AFBB (R)

AMBB (R)

VFBB (R)

VMBB (R)

JFBB (R)

JMBB (R)

CFBB (R)

CMBB (R)

Baerbow-

Csigás

AFBB (C)

AMBB (C)

VFBB (C)

VMBB (C)

JFBB (C)

JMBB (C)

CFBB (C)

CMBB (C)

Nyílt Korlátozott

Reflex

AFFS (R)

AMFS (R)

VFFS (R)

VMFS (R)

JFFS (R)

JMFS (R)

CFFS (R)

CMFS (R)

Nyílt Korlátozott

Csigás

AFFS (C)

AMFS (C)

VFFS (C)

VMFS (C)

JFFS (C)

JMFS (C)

CFFS (C)

CMFS (C)

Nyílt

Korlátlan

 

AFFU

 

AMFU

 

VFFU

 

VMFU

 

JFFU

 

JMFU

 

Vadászíjász-

Reflex

AFBH (R)

AMBH (R)

VFBH (R)

VMBH (R

JFBH (R)

JMBH (R)

Vadászíjász-

Csigás

AFBH (C)

AMBH (C)

VFBH (C)

VMB (C)

JFBH (C)

JMBH (C)

Vadászíjász

Korlátlan

 

AFBU

 

AMBU

 

VFBU

 

VMBU

 

JFBU

 

JMBU

Vadászíjász

Korlátozott

 

AFBL

 

AMBL

 

VFBL

 

VMBL

 

JFBL

 

JMBL

Longbow

 

AFLB

 

AMLB

 

VFLB

 

VMLB

 

JFLB

 

JMLB

Professzionális

Korlátlan

 

PFFU

 

PMFU

 

Professzionális

Korlátozott

 

PFFS

 

PMFS 
Képgaléria
 
Facebook

 

18 méteres Íjászpálya

Megnyílt a Keleti Turul Íjászaküzletben a 18 méteres íjászpálya

XVII. Napkor 3D eredmények

XVII. Napkor 3D eredmények

XVI. Napkor eredmények

XVI. Napkor eredmények
Keleti Turul Íjász Egyesület
4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes u. 175.

Vadászíjászat - Pályaíjászat - 3D íjászat