Magyar pálya-és teremíjász versenyszabályzat

Készítette: Pályaíjász Szakmai Bizottság
Borbély László elnök
Czabán Leonóra tag
Hegedűs András tag
Sinka Erzsébet tag

 

Budapest, 2007. december 30.

 

Elfogadva: a 2008. január 30-i elnökségi ülésen.

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

 

 1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK
 2. A VERSENY RÉSZTVEVŐI
 3. MINŐSÍTÉSI, KIKÜLDETÉSI SZINTEK
 4. KATEGÓRIA RÖVIDÍTÉSEK
 5. VERSENYSZÁMOK GYERMEK ÉS SERDÜLŐ KOROSZTÁLYBAN
 6. CSÚCSEREDMÉNYEK
 7. EREDMÉNYJEGYZÉS
 8. EGYEDI ELŐÍRÁSOK
 9. ÖLTÖZET
 10. VERSENYRENDEZŐ BIZOTTSÁG, CSAPATVEZETÉS, NÉZŐK
 11. VERSENYNAPTÁR
 12. VERSENYKIÍRÁS
 13. NEVEZÉS
 14. DÍJAZÁS
 15. VERSENY UTÁNI TEENDŐK

 

1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1.1 A Versenyszabályzat (VSZ) a FITA hatályos szabálykönyvének a kiegészítése, különös tekintettel a hazai sajátosságokra, a nemzetközi gyakorlattól eltérő esetekre. Az itt nem szabályozott kérdésekben a FITA szabályai az irányadók.

1.1 A Magyar Íjász Szövetség (MÍSZ) versenynaptárában szereplő pálya- és teremversenyeken a MÍSZ szabályait és előírásait is figyelembe kell venni.

1.2 A MÍSZ pálya- és teremíjász szabályainak és előírásainak értelmezésére, változtatására és magyarázatára a Pályaíjász Szakmai Bizottság (PSZB) állásfoglalását figyelembe véve a MÍSZ elnöksége jogosult. Az érvényes VSZ-tól a minősítő versenyt rendezők nem térhetnek el. Ennek megítélése a PSZB hatásköre.


2. A VERSENY RÉSZTVEVŐI


2.1 A MÍSZ pálya- és teremversenyein - kivéve Diákolimpia sorozatot (DO) - az alábbi feltételekkel lehet részt venni.
2.2 Igazolt versenyző:

2.2.3 rendelkezzen érvényes versenyzési engedéllyel. Ennek igazolása történhet versenyzői kártyával (versenyengedély) vagy a MÍSZ által a verseny előtt hivatalosan kibocsátott lista alapján. A versenyengedély a tárgyévet követő év január 31-ig fogadható el;
2.2.4 rendelkezzen sportorvosi igazolással, amely felnőtteknek egy évig, 18. életév alatt hat hónapig érvényes;
2.2.5 egyesületének nem lehet köztartozása;
2.2.6 egyesületének nem lehet tagdíjtartozása a MÍSZ felé.

2.3 Versenyzőt csak a versenyzői engedély megléte esetén lehet minősítő versenyre nevezni.

2.6 Létszámkorlát esetén a határidőn belül beérkezett nevezések elfogadása a következő sorrend szerint történik:

• I. osztályú kadet és ifjúsági versenyzők;
• I. osztályú felnőtt versenyzők;
• II. osztályú kadet és ifjúsági versenyzők;
• II. osztályú felnőtt versenyzők;
• III. osztályú kadet és ifjúsági versenyzők;
• III. osztályú felnőtt versenyzők.

2.6.1 Ezt követően annak a nevezését kell visszautasítani, akinek a nevezése később érkezett (nap, óra, perc).

2.6.1.1 Diákolimpia esetén minősítő versenyt csak a Szakmai Bizottság javaslatára, a MÍSZ által a Magyar Diáksport Szövetségnél (MDSZ) engedélyeztetett korcsoportok számára lehet kiírni.
2.6.1.2 A Diákolimpián vagy DO sorozaton versenyengedély nélkül is részt lehet venni, de diákigazolvány és érvényes orvosi igazolás szükséges.
2.6.1.3 Korcsoportok:

• gyermekek: azon versenyzők, akik az adott évben legfeljebb a 12. életévüket töltik be;
• serdülők: azon versenyzők, akik az adott évben legfeljebb a 14. életévüket töltik be (13-14 évesek).


3. MINŐSÍTÉSI, KIKÜLDETÉSI SZINTEK


3.1 Minősítést csak az I. szintű versenyengedéllyel rendelkező versenyző szerezhet.

3.2 Minősítő versenyen csak I. szintű versenyengedéllyel rendelkező versenyző szerepelhet a hivatalos eredménylistán.

3.3 Valamely minősítési szint elérésének feltétele, hogy a versenyző a versenyévadban az adott szintet legalább kétszer teljesítse. A két teljesítés közül legalább az egyiket szabadtéren kell elérni. Ez a kikötés minden korosztályra vonatkozik.

3.4 A minősítés az adott versenyévet követő naptári évre vonatkozik.

3.5 Minősítéssel rendelkező versenyző nem indulhat rövidtávú versenyen.

3.6 Ez a kikötés nem vonatkozik a gyermek és a serdülő versenyzőkre.

3.7 Magyar Bajnokságokon minősítés nélküli versenyzők is indulhatnak.

3.8 A versenytávok egyezősége miatt az ifjúsági, valamint a szenior versenyzők saját korosztályukban elért eredményei felkerülnek a felnőtt ranglistába is. Ez alapján lehetőség van felnőtt minősítési szint megszerzésére ifjúsági, illetve szenior kategóriában való indulás esetén is. Teremben kadeteknek is.

3.9 A kiküldetési szintek meghatározásának alapja a célversenyt közvetlenül megelőző három-három Eb, illetve vb eredménye közül az adott helyezéshez tartozó két-két legmagasabb pontszám átlaga.

3.10 Kiküldetési szintet a célverseny formájától függetlenül mind teljes FITA távon, mint 2 x 70m-en el lehet érni.

3.11 A kiküldetési szint meglövésére a célverseny első napját megelőző 365. naptól a PSZB által meghatározott időpontig, de legkésőbb a végleges nevezési határidőt megelőző vasárnapig van lehetőség.

3.12 Kiküldetési szintet lőtt versenyzők jogosulttá válnak nemzetközi versenyen való szereplésre.

3.13 Nemzetközi versenyen való részvételi szándékot a verseny nevezési határideje előtt legalább két héttel be kell jelenteni a PSZB-nek. Külföldi pályaverseny eredménye akkor fogadható el, ha a versenyt a FITA tagszövetsége (vagy tagszövetségének tagegyesülete) a FITA szabályai szerint rendezi, és a verseny jegyzőkönyvét a versenyt követő négy héten belül eljuttatják a PSZB-nek.


4. KATEGÓRIA RÖVIDÍTÉSEK

 Olimpiai Csigás
ONSEN 
OFSEN 
ON 
OF 
ONI 
OFI 
ONK 
OFK
ONS 
OFS 
ONG 
OFG 

olimpiai senior nő

olimpiai senior férfi

olimpiai nő

olimpiai férfi

olimpiai ifjúsági nő

olimpiai ifjúsági férfi

olimpiai kadet lány

olimpiai kadet fiú

olimpiai serdülő lány

olimpiai serdülő fiú

olimpiai gyermek lány

olimpiai gyermek fiú

CNSEN

CFSEN

CN

CF

CNI

CFI

CNK

CFK

CNS

CFS

CNG

CFG

csigás senior nő
csigás senior férfi
csigás nő
csigás férfi
csigás ifjúsági nő
csigás ifjúsági férfi
csigás kadet lány
csigás kadet fiú
csigás serdülő lány
csigás serdülő fiú
csigás gyermek lány
csigás gyermek fiú 

 

 


5. VERSENYSZÁMOK GYERMEK ÉS SERDÜLŐ KOROSZTÁLYBAN


5.1 Teljes távú verseny serdülő lányok és fiúk részére 50 és 40 m-es távon 122 cm-es lőlapra, 30 és 20 m-es távon 80 cm-es lőlapra, távonként 12 x 3 lövéssel.
5.2 Rövid távú verseny serdülő lányok és fiúk részére 30 és 20 m-es távon 80 cm-es lőlapra, távonként 12 x 3 lövéssel.
5.3 Teljes távú verseny gyermek lányok és fiúk részére 40 és 30 m-es távon 122 cm-es lőlapra, 20 és 10 m-es távon 80 cm-es lőlapra, távonként 12 x 3 lövéssel.
5.4 Rövid távú verseny gyermek lányok és fiúk részére 20 és 10 m-es távon 80 cm-es lőlapra, távonként 12 x 3 lövéssel.
5.5 Teremben a gyermek és serdülő versenyzők a szabadtéri rövid távú versenyekre vonatkozó szabályokkal megegyező módon versenyeznek, kivéve:
• teremverseny serdülő lányok és fiúk részére 20 méteres távon 80 cm-es lőlapra, 2 x 12 x 3 lövéssel történik;
• teremverseny gyermek lányok és fiúk részére 10 méteres távon 80 cm-es lőlapra, 2 x 12 x 3 lövéssel történik.
5.6 A gyermek- és serdülő versenyzők teljes méretű lőlapra lőnek, kivéve a csigás versenyzőket, akiknek a legrövidebb távon szűkített lőlapot kell feltenni.


6 CSÚCSEREDMÉNYEK

6.1 Új országos csúcs csak a MÍSZ versenynaptárában szereplő hazai minősítő, illetve külföldi, FITA csillagos versenyen érhető el. (Csúcsbeállítást nem regisztrálunk.)

6.2 A mindenkori hazai csúcslista a FITA aktuális csúcsnyilvántartásra vonatkozó szabályaival összhangban vezetendő.

6.3 Országos csúcs teremben, serdülő és gyermek versenyzők számára az alábbi versenyszámokban érhető el:

• 2 x 20m (72 lövés) serdülőknek,
• 2 x 10m (72 lövés) gyermekeknek.

6.4 Országos csúcs szabadtéren, serdülő és gyermek versenyzők számára az alábbi versenyszámokban érhető el:

• Egyéni teljes távú FITA összetett (144 lövés)
• Egyéni rövid távú összetett (72 lövés)
• Egyéni 50m (serdülőknek 122cm-es lőlapra, 36 lövés)
• Egyéni 40m (serdülőknek 122cm-es lőlapra, 36 lövés)
• Egyéni 40m (gyermekeknek 122cm-es lőlapra, 36 lövés)
• Egyéni 30m (serdülőknek 80cm-es lőlapra, 36 lövés)
• Egyéni 30m (gyermekeknek 122cm-es lőlapra, 36 lövés)
• Egyéni 20m (serdülőknek 80cm-es lőlapra, 36 lövés)
• Egyéni 20m (gyermekeknek 80cm-es lőlapra, 36 lövés)
• Egyéni 10m (gyermekeknek 80cm-es lőlapra, 36 lövés)

6.5 Távonkénti csúcs kizárólag teljes távú FITA verseny során lőhető. Ez alól a gyermek- és serdülő korosztály kivétel, ők rövid távon is érhetnek el távonkénti csúcsot.

6.6 Országos csúcsok hitelesítése érdekében a bírók kötelesek a távokat a verseny megkezdése előtt ellenőrizni.

6.7 Egy adott verseny után legkésőbb hatvan naptári napon belül jelezni kell, ha egy csúcseredmény nem került fel a csúcslistába. Ezen határidő lejártát követően az eredmény csúcseredményként már nem fogadható el.


7 EREDMÉNYJEGYZÉS


7.1 A versenyzők eredményét beírólapon kell rögzíteni. A beírólapnak a következőket kell tartalmaznia:

• a verseny megnevezését;
• a verseny időpontját és helyét;
• a versenyző nevét;
• a versenyző egyesületét;
• a céltábla számát és betűjelét;
• a lőtávot;
• a versenyző kategóriáját;
• a találatok értékét;
• az X-es találatok számát;
• a tízes találatok számát;
• az összesített eredményt;
• a versenyző, és a beíró aláírását.

7.2 Kötelező a kettős beírás (kivéve a gyermek és serdülő korosztályban). Ez esetben az eredmények külön ellenőrzése nem szükséges. Amennyiben a két lapon eltérő találatok szerepelnek, úgy ellenőrizni kell. Ha a két eredmény ezután is különbözik, az alacsonyabb érték lesz a hivatalos eredmény.

7.3 Elektronikus „beírás” esetén a papír alapú beírólapon rögzített eredmény a mérvadó.


8 EGYEDI ELŐÍRÁSOK


8.1 A pályaíjász (szabadtéri) Magyar Bajnokság 1 teljes FITA rangsorolót követő kieséses, vagy olimpiai rendszerű rangsorolót (2 x 70m, kadeteknek 2 x 60m) követő kieséses formában rendezhető meg. Teljes távú FITA rangsoroló esetén a verseny két- vagy háromnapos, az olimpiai rendszerű egy- vagy kétnapos lehet. Amennyiben a rangsoroló forduló FITA rendszerű, úgy távonkénti egyéni országos bajnokságot is hirdetni kell.

8.2 A Pályaíjász Terem Magyar Bajnokság olimpia rendszerű, 2 x 18m-s távon, kieséses formában rendezendő meg.

8.3 Szabadtéri Országos Bajnokságon (OB) az aranydöntőket külön-külön kell megrendezni, amelyekben a versenyzők felváltva, külön táblára lőnek. Kadet és ifi OB-n egyszerre maximum két aranydöntőt lehet tartani: egy ifjúsági és egy kadet; pl. csigás kadet lány, ifjúsági olimpiai lány.

8.4 Amennyiben kieséses versenyen egy kategóriában legalább két induló van, a kieséses fordulót számukra is meg kell tartani.

8.5 Országos bajnokságon maximum négy versenyző lőhet egy vesszőfogóra.

8.6 Csapatbajnokságot (CSB) kieséses formában kell rendezni. Ezen felül – a MÍSZ hagyományainak megfelelően – 3 vagy több fordulós összetett csapatversenyt (bajnokságot) is ki lehet írni azokban a korosztályokban és kategóriákban, ahol legalább 2 csapat előnevez az összetett csapatversenyre. Érvénytelen a többfordulós csapatverseny abban a kategóriában, amelyben legalább két csapat legalább két fordulón nem indul.

8.7 Kieséses CSB esetén, amennyiben az alacsony indulói létszám miatt értelmetlenné válna a verseny, az egyesületi csapatokból kimaradók vegyes csapatokat alkothatnak. Ezt a lehetőséget a versenykiírásban fel kell tüntetni.

8.8 A tisztán egyesületi csapatok „védelme” érdekében, a vegyes csapatok összeállításakor véletlenszerű (sorsolásos) megoldást kell alkalmazni.

8.9 A „vegyes” csapatverseny két kategóriában (olimpiai- és csigás felnőtt) zajlik, a csapatokban különböző nemű és korú versenyzők vehetnek részt.

8.10 Három azonos egyesület színeiben nevező azonos kategóriájú íjász csak saját egyesületi csapatában indulhat.

8.11 Az egyesületi csapatok összeállítását, valamint a vegyes csapatban való részvételi szándékot a nevezéssel egyidejűleg kell kinyilvánítani.

8.12 Két azonos egyesülethez tartozó, azonos kategóriájú íjász egy csapatba kerül.

8.13 Vegyes csapatban részt venni kívánó versenyzők (szabad listások) sorsolás útján kerülnek csapatokba, az alábbiak szerint:

8.13.1 A szabadlistás íjászok kategóriánkénti (olimpiai és csigás) létszáma alapján meg kell állapítani a lehetséges vegyes csapatok számát.
8.13.2 A lehetséges vegyes csapatok száma alapján a szabadlistán várakozók maguk közül kijelölik a vegyes csapatok vezetőit.
8.13.3 A 8.12 pont szerinti íjászok automatikusan saját csapatkapitányukhoz tartoznak.
8.13.4 A vezetéknevük alapján abc sorrendbe állított csapatvezetők sorsolással választják ki a még szabadlistán lévő íjászokat.

8.14 Országos csúcslistára csak egyesületi vagy válogatott csapat eredménye kerülhet fel, vegyes csapaté nem.

8.15 A kadet korú versenyzők 60 m-en lőtt kvalifikációs eredménye beszámít a csapat kvalifikációs eredményébe, ugyanakkor a csapatok kieséses versenyében a kadetek is 70 métert lőnek.

8.16 Minden olyan versenyen, ahol világ- és kontinentális csúcsok javítása vagy FITA jelvényszintek elérése lehetséges, a rendezőnek háromtagú zsűrit kell felállítania. A zsűri tagjai tapasztalt szakmai vezetők lehetnek.

8.17 A versenyek zavartalan levezetése és elhúzódásának megakadályozása a versenybírók feladata. Ennek érdekében a vezetőbíró verseny közben is alkalmazhat változtatásokat, többek között a lövések sorrendjén, a lőlapok elrendezésén, egyszerre lövethet olyan csoportokat, melyek az előírások szerint külön-külön álltak volna a lőállásba. Döntéseiért az őt kiküldő szervnek tartozik felelősséggel.


9 ÖLTÖZET


9.1 Versenynaptárban szereplő versenyen fehér szoknya/nadrág, illetőleg fehér vagy egyesületi felső viselése kötelező. Ennek hiányában a versenyző eredménye nem kerülhet fel az eredménylistára.


10 VERSENYRENDEZŐ BIZOTTSÁG, CSAPATVEZETÉS, NÉZŐK


10.1 A Versenyrendező Bizottság (VRB):

10.1.1 A rendező szerv állítja fel. Felelős vezetőjének nevét és elérhetőségét a versenykiírásban fel kell tüntetni.
10.1.2 Feladatai:

• a verseny engedélyeztetése;
• a pálya biztosítása;
• a forgatókönyv elkészítése;
• a versenykiírás elkészítése;
• a versenykiírás bemutatása MÍSZ-nek;
• az érvényes versenyzési engedéllyel rendelkezők listájának lekérése a MÍSZ titkárságtól;
• orvosi felügyelet biztosítása;
• a beérkezett nevezések feldolgozása;
• a lőállásbeosztás elkészítése;
• a versenyrendezési anyagok beszerzése;
• a díjak beszerzése;
• a segédszemélyzet biztosítása;
• a díjkiosztás (ünnepély) megszervezése és levezetése;
• a jegyzőkönyv elkészítése, annak két napon belül való megküldése a MÍSZ titkárságra;
• elszámolás.

10.1.3 Vezetője:

• személyesen felelős a bizottság munkájáért, képviseli a bizottságot a hatóságokkal, egyesületekkel, a MÍSZ-szel és más szervezetekkel szemben;
• gondoskodik a bizottság működéséről, a verseny zökkenőmentes, előírásszerű lebonyolításáról;
• gondoskodik a verseny pontos megkezdéséről és a nézők elhelyezéséről;
• felelősöket nevez ki a különböző feladatok elvégzésére.

10.1.4 Biztonsági őröket kell alkalmazni, ha a lövések által veszélyeztetett terület nincs megnyugtatóan elzárva. Kötelességük a lövések megkezdése előtt minden embert, állatot a veszélyeztetett területről eltávolítani, ill. a verseny közben távol tartani.

10.2 A csapatvezető vagy csapatkapitány:

10.2.1 személyét a nevezési lapon fel kell tüntetni.
10.2.2 A kijelölt személy a csapat felelős vezetője, a versenyzők és a rendezőbizottság, valamint a versenybíróság között közvetítő szerepet tölt be.
10.2.3 A nevezésben beállott esetleges változásokat a verseny kezdete előtt bejelenti a VRB-nak.
10.2.4 Felelős a versenyzők sportszerű és fegyelmezett magatartásáért. Ha a csapatvezető nem ért egyet a versenybírók döntésével, a zsűrinél írásban óvást emelhet, kivéve a találatok megítélését. (Óvás díja 2500 Ft. Az összeg jogos óvás esetén visszafizetésre kerül, egyébként a PSZB dönt a felhasználásáról.)

10.3 A nézők:

10.3.1 A rendező szerv köteles a nézők részére biztonságos nézőteret kijelölni.


11 VERSENYNAPTÁR


11.1 Az éves versenyek tervszerű összehangolásának céljából a MÍSZ részére éves pálya- és teremverseny-naptárt kell összeállítani, amelynek célja:

• országos bajnokságok összehangolása az egyéb (nemzetközi, egyesületi stb.) versenyekkel;
• biztosítani a válogatott eredményes felkészülését a nemzetközi versenyekre;
• lehetőség szerint alkalmazkodni a többi szakág versenyeihez (az OB-k és fontosabb versenyek eltérő időpontban történő megrendezésével).

11.2 A pálya- és teremverseny-naptárnak tartalmaznia kell:

• a rendezvény megnevezését;
• szakágát;
• a verseny formáját;
• időpontját és helyét;
• a rendezésért felelős szervet;
• FITA-nak bejelentett-e a verseny.

11.3 A jóváhagyott pálya- és teremverseny-naptárban foglaltakat valamennyi tagegyesületnek figyelembe kell venni és saját rendezvényei tervezésénél tiszteletben kell tartani.

11.4 A versenynaptárt a MÍSZ elnöksége fogadja el, és hozzájárulásával módosítható.

11.5 A MÍSZ tagjai egyéb, nem minősítő versenyeket is rendezhetnek, amit a MÍSZ szabadidős eseménynaptárban rögzíthet.

11.6 Amennyiben a rendező a minősítő versennyel azonos időben és helyen kíván olyan kategóriákat indítani, amelyek nem szerepelnek a MÍSZ ill. FITA pálya- és teremversenyek szabályzatában, arról külön versenykiírást és jegyzőkönyvet kell készíteni.


12 VERSENYKIÍRÁS


12.1 FITA csillagos szabadtéri versenyek és az országos bajnokságok végleges versenykiírását március 15-ig el kell készíteni, ezért a kiírás tervezetét legkésőbb március 1-jéig el kell küldeni e-mailben a PSZB-nek jóváhagyásra.

12.2 Egyéb minősítő verseny esetén a kiírást 40 nappal a tervezett verseny időpontja előtt kell elküldeni a MÍSZ titkárságra.

12.3 A versenykiírásokat a PSZB ellenőrzi és az általa megküldött javaslatok alapján a rendező köteles azt 3 munkanapon belül kijavítani.

12.4 A verseny rendezője felelős a versenykiírás elkészítéséért. A versenykiírás célja a verseny résztvevőinek tájékoztatása a verseny feltételeiről és minden olyan körülményről, amelyről a rendezvénnyel kapcsolatban tudniuk kell.

12.5 A versenykiírásnak tartalmaznia kell:

• a verseny megnevezését, feltüntetve a versenyformát;
• a verseny helyét és idejét;
• a verseny célját;
• a verseny rendezőjének, valamint a rendezőbizottság vezetőjének nevét;
• a verseny résztvevőit, meghatározva a versenyzők kategóriáját, korcsoportját;
• a díjazás mértékét és formáját;
• a nevezési határidőt, pontos címet, nevezési díjat és annak fizetési módját;
• az egyéb információkat (szállás, étkezés, közlekedés, stb.).

12.6. Barebow kategóriájú versenyzők 2x70m-es versenyen legalább 3 nevező esetén 50 m-es távon, sorozatonként 6 vesszővel lőhetnek. Teljes távú FITA versenyen rövid távot lőnek, sorozatonként 3 vesszővel.


13 NEVEZÉS


13.1 Versenyen csak azok a sportolók vehetnek részt, akiket a versenykiírás szerint szabályszerűen, határidőn belül beneveztek.

13.2 A rendező legkésőbb a nevezési határidő lejárta utáni napon köteles visszaigazolni a nevezéseket abban a formában, amelyben azokat megkapta. Amennyiben a nevező nem kap a megadott határidőig visszaigazolást a nevezés elfogadásáról, az ő felelőssége a rendezővel felvenni a kapcsolatot.

13.3 Nevezni csak írásban lehet (fax, levél, e-mail).

13.4 A nevezési lapot olvashatóan kell kitölteni.

13.5 A nevezési lapnak tartalmaznia kell:

• a verseny megnevezését;
• a verseny időpontját;
• a nevező sportegyesület nevét és címét;
• a benevezett versenyzők vezeték- és keresztnevét, kategóriáját, korosztályát, születés évét, Diákolimpia esetén iskolája nevét;
• a nevezés kiállításának keltét;
• a nevező egyesület csapatvezetőjének nevét és elérhetőségeit a nevezés visszaigazolásának céljából.

13.6 Csapatversenyre történő nevezésnél a csapatversenyen való részvételi szándékot a nevezéssel egyidejűleg le kell adni. A név szerinti nevezést legkésőbb a verseny első sorozatáig kell leadni. Amennyiben ez nem történik meg, úgy annak a csapatnak az eredménye a nem vehető figyelembe.

13.7 A nevezési díjat valamennyi benevezett versenyző után legkésőbb a verseny kezdetéig (a verseny színhelyén) a rendező megbízottjának, szabályszerű bizonylat ellenében be kell fizetni.

13.8 A versenyző egyesülete a nevezés leadásával egyidejűleg anyagi felelősséget vállal a nevezésben foglaltak betartásáért.

13.9 Amennyiben egy előzetesen benevezett versenyző a versenyen nem jelenik meg, és távolmaradásáról legkésőbb a verseny megkezdése előtt 48 órával nem tájékoztatják a rendezőket, úgy a nevezési díj 50%-ával megegyező összeget kell az egyesületének a rendező számára befizetnie.

13.10 Minősítő versenyen egy lőállásban kizárólag ugyanazon egyesülethez tartozó versenyzők nem lőhetnek. Ha ez nehézségbe ütközik, a vezetőbíró kivételt tehet. Ebben az esetben az értékelést az érintett tábláknál személyesen kell felügyelnie egy bírónak.

13.11 A lőállásbeosztást a verseny helyén jól látható módon ki kell függeszteni.


14 DÍJAZÁS


14.1 Minősítő versenyen legalább az első három helyezett oklevelet kap, melyen a verseny adatai valamint a versenyző neve és helyezése szerepel.

14.2 Az oklevél mellett a díj lehet serleg, plakett, érem, veret, jelvény, tárgyjutalom, vásárlási utalvány.

14.3 Országos bajnokságon az első négy, gyermek és serdülő bajnokságon az első hat helyezett kap oklevelet. A dobogósok legalább érem díjazásban részesülnek.


15 VERSENY UTÁNI TEENDŐK


15.1 A jegyzőkönyvet ki kell kitölteni és a titkárságnak elküldeni.
15.1.1 A versenyjegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

• az összes résztvevő versenyző nevét, eredményét korosztályonként, kategóriánként.
• a verseny megnevezését, helyét és időpontját;
• a rendezőbizottság vezetőjének, a bírók és a vezetőbíró nevét;
• az összes résztvevő versenyző távonkénti és összetett eredményét;
• az időjárási viszonyokat;
• a verseny rendezésére, lebonyolítására vonatkozó észre-vételeket;
• a rendező és VRB elnökének aláírását;
• a versenyen lőtt országos csúcsokat.

15.2 A versenyjegyzőkönyvet legkésőbb a versenyt követő második munkanapon el kell juttatni a MÍSZ titkárságára, amely legkésőbb két munkanapon belül kiküldésre kerül az egyesületeknek.

15.3 Haza rendezésű nemzetközi versenyen a jegyzőkönyv egy-egy példányát a verseny befejezése után a résztvevő országok vezetőinek helyben ki kell osztani.

15.4 A jegyzőkönyvben igazolni kell, hogy a pálya, a versenyzők felszerelése és a verseny lebonyolítása mindenben megfelelt a versenyszabályoknak.18 méteres Íjászpálya

Megnyílt a Keleti Turul Íjászaküzletben a 18 méteres íjászpálya

XVII. Napkor 3D eredmények

XVII. Napkor 3D eredmények

XVI. Napkor eredmények

XVI. Napkor eredmények
Keleti Turul Íjász Egyesület
4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes u. 175.

Vadászíjászat - Pályaíjászat - 3D íjászat